Politica RETUR & SCHIMB

 În câte zile ai voie să returnezi produsele cumpărate?

În 30 zile calendaristice din momentul în care primeşti produsul ori 30 zile de la data încheierii contractului, în cazul serviciilor.
Returnarea banilor se face direct in contul clientului prin transfer bancar in maxim 7 zile de la primirea RAMBURSULUI.

         Taxa de returnare este achiatata de catre cumparator!

Termenul poate creşte până la 12 luni, dacă vânzătorul nu şi-a respectat obligaţia de informare corectă, conform legii.
De asemenea, există şi excepţii pentru anumite categorii de produse.
Care sunt excepţiile pentru care se aplică alte reguli?
Sunt 13 categorii de produse şi servicii care sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzute în articolul 16.
a) contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;
b) furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 c) furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
d) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;
f) furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 g) furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;
h) contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;
i) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
j) furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;
k) contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;
l) prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri, închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;
m) furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.
Dreptul de retur de 14 zile se aplică şi pentru produsele cumpărate din magazine?
Nu, legea se referă la aceste drepturi exclusiv pentru contractele încheiate la distanţă sau pentru contractele încheiate în afara spaţiilor comercial
 Cum trebuie returnat un produs pentru a fi sigur că beneficiezi de dreptul de returnare?
În aceeaşi stare în care a fost primit.  Consumatorul are această perioadă de răzgândire, pentru a putea verifica produsul pe care l-a cumpărat – dacă este sau nu ceea ce a dorit – ca şi într-un magazin clasic. Scopul acestei perioade nu este de a folosi produsul gratis pentru 10 zile (de exemplu) şi apoi a-l returna, ci doar de a determina „natura, caracteristicile şi funcţionarea produselor”.
Cine este obligat, conform legii, să acopere costurile returnării?
Consumatorul plăteşte costurile directe ale returnării. Legea precizează destul de clar:
''Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă.”
Cum defineşte legea un contract încheiat la distanţă? Dacă te duci să-l ridici personal din magazin, dar ai făcut comanda pe internet, eşti protejat de lege? Dar dacă ai făcut comanda pe internet şi ai făcut plata şi ridicarea produsului în magazin?
Noua lege nu schimbă esenţial definiţia contractului la distanţă. Ceea ce trebuie subliniat în această definiţie este că momentul relevant este cel al încheierii contractului prin utilizarea comunicaţiilor la distanţă. Legea nu spune nimic despre momentul plăţii sau al livrării produsului.
Textul integral spune: „contract la distanţă – orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul”.
Ce schimbări aduce noua ordonanţă pentru cei care cumpără produse pe firmă ori PFA?
Legea nu aduce nicio modificare, pentru că se refera doar la drepturile consumatorului. Un PFA sau o firmă nu sunt consideraţi consumatori în sensul legii.